Ubezpieczenia majątkowe dla firm

 • ubezpieczenie to jest dobrowolne;
 • zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:
  ~ budynki i lokale;
  ~ maszyny;
  ~ wyposażenie;
  ~ środki obrotowe;
  ~ rzeczy osób trzecich,
  ~ rzeczy pracowników.
 • w zależności od wybranej opcji i firmy, ubezpieczenie mienia będzie chroniło Twoją firmę między innymi od:
  ~ ognia i różnych zdarzeń losowych;
  ~ włamania i kradzieży;

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie to zabezpiecza firmę w momencie, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Zakres ochrony z tytułu OC często można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które można dobrać indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Ubezpieczenia majątkowe

Dom to najważniejsze miejsce na ziemi, do którego zawsze wracamy, w którym żyjemy i spędzamy szczęśliwe chwile. Nie pozwól, by czynniki zewnętrzne jak warunki atmosferyczne czy działania osób trzecich mogły zaburzyć to szczęście, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Jeszcze dziś ubezpiecz swój dom czy mieszkanie.
Chroń swoją przyszłość!

Ubezpieczenia domów i mieszkań

 • ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych: zalania, ognia przepięcia instalacji elektrycznej, a także włamania, kradzieży i wandalizmu;
 • Twoja nieruchomość chroniona jest również przed złowieszczymi siłami natury: powodzią, huraganem, gradobiciem, uderzeniem pioruna, itp.;
 • dodatkowo w skład pakietu mającego ubezpieczać nieruchomość, wchodzi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroniące Ciebie i zamieszkujących z Tobą bliskich przed koniecznością pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez Ciebie osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada, stłuczenie szyby sąsiada przez Twoje dziecko);
 • zakres ubezpieczenia mienia obejmuje:
  ~ mury;
  ~ stałe elementy;
  ~ ruchomości domowe;
  ~ obiekty małej architektury;
  ~ garaże i pomieszczenia przynależne;
  ~ przedmioty szklane i szyby od stłuczenia.

Pakiet – lider branży

Dynamiczna, nowoczesna firma działająca prężnie w branży usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz handlu nieruchomościami od 2001 roku.
Znani są jako jako o profesjonaliści, osoby ambitne,
kreatywne, a przede wszystkim doświadczone.
Warto im zaufać, gdyż cieszą się nieskazitelną reputacją
zarówno wśród wieloletnich klientów, jak i nowo poznanych
ludzi.
– Dlaczego maja wciąż pełne ręce pracy, a ich biuro tętni
sprawami wciąż nowych klientów?
– To proste! Są najlepsi w regionie

Wyżej zamieszczono cytat artykułu, który ukazał się w GO

Co oferujemy?

Co oferujecie Państwo swoim klientom?
– Proponujemy kompleksową i solidną obsługę każdego,
kto potrzebuje pomocy: doradztwa w zakresie kredytów,
ubezpieczeń bądź nieruchomości. Stworzyliśmy firmę,
która jest stabilnym i wiarygodnym partnerem w operacjach
finansowych i biznesowych. Bez wątpliwości możemy
stwierdzić, że zawsze jesteśmy w stanie dobrać najkorzystniejszą
z dostępnych ofert dla zwracających się do nas
o pomoc.

Biuro Nieruchomości Olsztyn

SPRAWDŹ NASZE NIERUCHOMOŚCI

Jeżeli szukasz mieszkania czy domu znajdziemy dla Ciebie na całym rynku nieruchomości odpowiednią ofertę, pomożemy dopasować kredyt na
jej zakup, na miarę Twoich potrzeb i możliwości. Przygotujemy
najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia całego Twojego
majątku. Z naszymi klientami wiążemy się na wiele
lat. Traktujemy ich jak dobrych znajomych. Wiemy kiedy
zmieniają samochód (często pomagamy go skredytować),
kiedy kończy się ubezpieczenie OC, AC ich pojazdu (wybieramy
co roku najlepszą ofertę), gdy planują zmianę
mieszkania — dowiadujemy się jako pierwsi.

Biuro Nieruchomości Olsztyn – Zdecydowanie wygodne dla klienta.
Pakiet posiada w swojej ofercie kilkaset ofert sprzedaży domów, mieszkań i działek.
Wielu właścicieli jest skłonnych do obniżenia ceny nieruchomości – zadzwoń