Ubezpieczenia majątkowe dla firm

 • ubezpieczenie to jest dobrowolne;
 • zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:
  ~ budynki i lokale;
  ~ maszyny;
  ~ wyposażenie;
  ~ środki obrotowe;
  ~ rzeczy osób trzecich,
  ~ rzeczy pracowników.
 • w zależności od wybranej opcji i firmy, ubezpieczenie mienia będzie chroniło Twoją firmę między innymi od:
  ~ ognia i różnych zdarzeń losowych;
  ~ włamania i kradzieży;

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie to zabezpiecza firmę w momencie, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Zakres ochrony z tytułu OC często można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które można dobrać indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Ubezpieczenia majątkowe

Dom to najważniejsze miejsce na ziemi, do którego zawsze wracamy, w którym żyjemy i spędzamy szczęśliwe chwile. Nie pozwól, by czynniki zewnętrzne jak warunki atmosferyczne czy działania osób trzecich mogły zaburzyć to szczęście, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Jeszcze dziś ubezpiecz swój dom czy mieszkanie.
Chroń swoją przyszłość!

Ubezpieczenia domów i mieszkań

 • ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych: zalania, ognia przepięcia instalacji elektrycznej, a także włamania, kradzieży i wandalizmu;
 • Twoja nieruchomość chroniona jest również przed złowieszczymi siłami natury: powodzią, huraganem, gradobiciem, uderzeniem pioruna, itp.;
 • dodatkowo w skład pakietu mającego ubezpieczać nieruchomość, wchodzi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroniące Ciebie i zamieszkujących z Tobą bliskich przed koniecznością pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez Ciebie osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada, stłuczenie szyby sąsiada przez Twoje dziecko);
 • zakres ubezpieczenia mienia obejmuje:
  ~ mury;
  ~ stałe elementy;
  ~ ruchomości domowe;
  ~ obiekty małej architektury;
  ~ garaże i pomieszczenia przynależne;
  ~ przedmioty szklane i szyby od stłuczenia.

Ubezpieczenia samochodowe

Bądź mądry przed szkodą!

Dla wielu z nas samochód jest oczkiem w głowie. Dbamy o niego i chcemy, aby nam służył jak najlepiej i najdłużej. Aby czuć się w nim swobodnie i zarazem pewnie warto go ubezpieczyć. Z myślą o bezpiecznym podróżowaniu przygotowaliśmy dla Ciebie i Twojego samochodu pakiet ubezpieczeniowy.

W naszym pakiecie ubezpieczeniowym znajdziesz:

 • obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne (OC)
 • dobrowolne ubezpieczenie od utraty bądź uszkodzenia (AC)
 • bezpłatne (dla posiadaczy AC) ubezpieczenie assistance
 • natychmiastową pomoc w przypadku awarii, dostępną przez 24h
 • ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenia majątkowe

Bądź mądry przed szkodą!

Bez względu na to, czy mieszkasz w małym mieszkanku, czy w dużym domu z ogrodem,  chcesz się czuć bezpiecznie. Dom to miejsce relaksu, czas spędzany z rodziną, miejsce zabawy Twoich dzieci.  Dlatego warto się o niego zatroszczyć.

Jeśli masz własną firmę i  zależy Ci na profesjonalnym jej zabezpieczeniu, sprawdź naszą ofertę!  Zadbamy o Twój spokojny sen!

Przedmiot ubezpieczenia dla klientów indywidualnych to m.in:

 • mieszkanie
 • dom jednorodzinny
 • dom w budowie
 • domek letniskowy
 • koszty leczenia psów i kotów domowych

Dla firm przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • budynki i budowle
 • środki obrotowe (towary, materiały, wyroby)
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze
 • mienie przejęte do wykonania usługi lub sprzedaży komisowej

Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe m.in. wskutek:

 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku
 • ognia
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • huraganu lub powodzi
 • gradu
 • obsunięcia się ziemi
 • wydostania się wody z urządzeń wodociągowych

Za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia wysokość zniżki sięga 50%

Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym;
 • każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu zobligowany jest do zawarcia niniejszego ubezpieczenia (nawet jeśli pojazd jest niesprawny i nie użytkowany);
 • brak ubezpieczenia OC może skutkować nałożeniem wysokiej kary pieniężnej (przy samochodach osobowych, nawet do 3 tysięcy złotych) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
 • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma na celu pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem, wsiadania i wysiadania z niego, zatrzymywania się i postoju oraz podczas załadunku i rozładowywania pojazdów;
 • zakres ubezpieczenia OC reguluje Ustawa, przez co jest identyczny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym;
 • ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy i jeśli nie zostanie wypowiedziane najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu odpowiedzialności, a zostało opłacone w całości, wznowi się na kolejny rok w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym;
 • w związku ze zmianą Ustawy z dnia 11.02.2012 roku, ubezpieczenie automatycznie wznowione można wypowiedzieć w każdej chwili, po wcześniejszym zawarciu ubezpieczenia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zgłoś się do nas!
Znajdziemy Ci najtańszą ofertę na rynku i pomożemy dopełnić wszelkich formalności związanych z wypowiedzeniem.

Ubezpieczenie AC

 • AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym (nie masz obowiązku zawierania go);
 • celem tego ubezpieczenia jest pokrycie kosztów naprawy Twojego auta, jeśli wypadek lub kolizja nastąpiły z Twojej winy, sprawca uszkodzeń Twojego auta nie jest znany lub są one wynikiem działania sił przyrody (gradobicia, pożaru, wiatru);
 • ubezpieczenie AC gwarantuje również zwrot wartości auta w przypadku jego kradzieży;
 • ubezpieczenie AC zawierane jest na okres 12 miesięcy i nie wznawia się samoczynnie na kolejny rok;
 • zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego przez Ciebie wariantu i w odróżnieniu od ubezpieczenia OC, jest różny w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.
  Elementy wpływające na składkę ubezpieczeniową i sposób rozliczania szkody:
 • Suma ubezpieczenia – powinna być zgodna z wartością rynkową pojazdu, jej znaczne zaniżenie obniży koszt ubezpieczenia, ale proporcjonalnie w stosunku do zaniżenia sumy ubezpieczenia, zostanie zmniejszona wypłata odszkodowania.
 • Wykupienie amortyzacji – daje możliwość naprawienia auta w autoryzowanym serwisie danej marki samochodowej i zamontowanie nowych, oryginalnych części; naprawa może odbywać się bezgotówkowo – wstawiasz auto do salonu naprawczego, odbierasz naprawione. Rezygnacja z tego wariantu obniża składkę, jednakże przy wypłacie odszkodowania od ceny nowych części potrącane jest ich zużycie, w zależności od wieku auta. Wypłata odszkodowania odbywa się na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
 • Udział własny – jego wprowadzenie obniża składkę ubezpieczeniową, ale przy wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel, zgodnie z warunkami umowy, potrąci określoną kwotę z wypłaty odszkodowania lub określony procent odszkodowania.
  Odwiedź nasze biuro!

  Nasi pracownicy pomogą Ci wybrać dostosowany do Twoich potrzeb wariant ubezpieczenia!