Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

 • NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym na okres 12 miesięcy;
 • ochroną ubezpieczeniową objęte jest zużycie i zdrowie pasażerów i kierowcy auta;
  przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku podczas kierowania pojazdem, wsiadania i wysiadania z niego itp., którego skutkiem są uszkodzenia ciała , rozstrój zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy lub pasażerów);
 • wysokość wypłaconego odszkodowania uzależniona jest od procentowego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AUTO ASSISTANCE

 • ubezpieczenie dobrowolne, może być zawierane w wariancie rocznym lub krótkoterminowym;
 • w zależności od wybranego wariantu ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia zaistniałe na terenie Polski lub Europy;
 • zakres ochrony uzależniony jest od wybranej opcji ubezpieczenia i obejmuje między innymi:
  ~ holowanie pojazdu;
  ~ usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia;
  ~ organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego bądź zakwaterowania osób jadących autem;
  ~ dostarczenie paliwa;
  ~ otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków lub ich zgubienia;
  ~ dostarczenie części zamiennych;
  ~ pomoc medyczna w RP i za granicą.