Ubezpieczenia samochodowe

Bądź mądry przed szkodą!

Dla wielu z nas samochód jest oczkiem w głowie. Dbamy o niego i chcemy, aby nam służył jak najlepiej i najdłużej. Aby czuć się w nim swobodnie i zarazem pewnie warto go ubezpieczyć. Z myślą o bezpiecznym podróżowaniu przygotowaliśmy dla Ciebie i Twojego samochodu pakiet ubezpieczeniowy.

W naszym pakiecie ubezpieczeniowym znajdziesz:

 • obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne (OC)
 • dobrowolne ubezpieczenie od utraty bądź uszkodzenia (AC)
 • bezpłatne (dla posiadaczy AC) ubezpieczenie assistance
 • natychmiastową pomoc w przypadku awarii, dostępną przez 24h
 • ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym;
 • każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu zobligowany jest do zawarcia niniejszego ubezpieczenia (nawet jeśli pojazd jest niesprawny i nie użytkowany);
 • brak ubezpieczenia OC może skutkować nałożeniem wysokiej kary pieniężnej (przy samochodach osobowych, nawet do 3 tysięcy złotych) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
 • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma na celu pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem, wsiadania i wysiadania z niego, zatrzymywania się i postoju oraz podczas załadunku i rozładowywania pojazdów;
 • zakres ubezpieczenia OC reguluje Ustawa, przez co jest identyczny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym;
 • ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy i jeśli nie zostanie wypowiedziane najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu odpowiedzialności, a zostało opłacone w całości, wznowi się na kolejny rok w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym;
 • w związku ze zmianą Ustawy z dnia 11.02.2012 roku, ubezpieczenie automatycznie wznowione można wypowiedzieć w każdej chwili, po wcześniejszym zawarciu ubezpieczenia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zgłoś się do nas!
Znajdziemy Ci najtańszą ofertę na rynku i pomożemy dopełnić wszelkich formalności związanych z wypowiedzeniem.

Ubezpieczenie AC

 • AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym (nie masz obowiązku zawierania go);
 • celem tego ubezpieczenia jest pokrycie kosztów naprawy Twojego auta, jeśli wypadek lub kolizja nastąpiły z Twojej winy, sprawca uszkodzeń Twojego auta nie jest znany lub są one wynikiem działania sił przyrody (gradobicia, pożaru, wiatru);
 • ubezpieczenie AC gwarantuje również zwrot wartości auta w przypadku jego kradzieży;
 • ubezpieczenie AC zawierane jest na okres 12 miesięcy i nie wznawia się samoczynnie na kolejny rok;
 • zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego przez Ciebie wariantu i w odróżnieniu od ubezpieczenia OC, jest różny w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.
  Elementy wpływające na składkę ubezpieczeniową i sposób rozliczania szkody:
 • Suma ubezpieczenia – powinna być zgodna z wartością rynkową pojazdu, jej znaczne zaniżenie obniży koszt ubezpieczenia, ale proporcjonalnie w stosunku do zaniżenia sumy ubezpieczenia, zostanie zmniejszona wypłata odszkodowania.
 • Wykupienie amortyzacji – daje możliwość naprawienia auta w autoryzowanym serwisie danej marki samochodowej i zamontowanie nowych, oryginalnych części; naprawa może odbywać się bezgotówkowo – wstawiasz auto do salonu naprawczego, odbierasz naprawione. Rezygnacja z tego wariantu obniża składkę, jednakże przy wypłacie odszkodowania od ceny nowych części potrącane jest ich zużycie, w zależności od wieku auta. Wypłata odszkodowania odbywa się na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
 • Udział własny – jego wprowadzenie obniża składkę ubezpieczeniową, ale przy wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel, zgodnie z warunkami umowy, potrąci określoną kwotę z wypłaty odszkodowania lub określony procent odszkodowania.
  Odwiedź nasze biuro!

  Nasi pracownicy pomogą Ci wybrać dostosowany do Twoich potrzeb wariant ubezpieczenia!

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

 • NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym na okres 12 miesięcy;
 • ochroną ubezpieczeniową objęte jest zużycie i zdrowie pasażerów i kierowcy auta;
  przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku podczas kierowania pojazdem, wsiadania i wysiadania z niego itp., którego skutkiem są uszkodzenia ciała , rozstrój zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy lub pasażerów);
 • wysokość wypłaconego odszkodowania uzależniona jest od procentowego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AUTO ASSISTANCE

 • ubezpieczenie dobrowolne, może być zawierane w wariancie rocznym lub krótkoterminowym;
 • w zależności od wybranego wariantu ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia zaistniałe na terenie Polski lub Europy;
 • zakres ochrony uzależniony jest od wybranej opcji ubezpieczenia i obejmuje między innymi:
  ~ holowanie pojazdu;
  ~ usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia;
  ~ organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego bądź zakwaterowania osób jadących autem;
  ~ dostarczenie paliwa;
  ~ otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków lub ich zgubienia;
  ~ dostarczenie części zamiennych;
  ~ pomoc medyczna w RP i za granicą.