Ubezpieczenia majątkowe

Dom to najważniejsze miejsce na ziemi, do którego zawsze wracamy, w którym żyjemy i spędzamy szczęśliwe chwile. Nie pozwól, by czynniki zewnętrzne jak warunki atmosferyczne czy działania osób trzecich mogły zaburzyć to szczęście, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Jeszcze dziś ubezpiecz swój dom czy mieszkanie.
Chroń swoją przyszłość!

Ubezpieczenia domów i mieszkań

 • ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych: zalania, ognia przepięcia instalacji elektrycznej, a także włamania, kradzieży i wandalizmu;
 • Twoja nieruchomość chroniona jest również przed złowieszczymi siłami natury: powodzią, huraganem, gradobiciem, uderzeniem pioruna, itp.;
 • dodatkowo w skład pakietu mającego ubezpieczać nieruchomość, wchodzi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroniące Ciebie i zamieszkujących z Tobą bliskich przed koniecznością pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez Ciebie osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada, stłuczenie szyby sąsiada przez Twoje dziecko);
 • zakres ubezpieczenia mienia obejmuje:
  ~ mury;
  ~ stałe elementy;
  ~ ruchomości domowe;
  ~ obiekty małej architektury;
  ~ garaże i pomieszczenia przynależne;
  ~ przedmioty szklane i szyby od stłuczenia.

Ubezpieczenia majątkowe

Bądź mądry przed szkodą!

Bez względu na to, czy mieszkasz w małym mieszkanku, czy w dużym domu z ogrodem,  chcesz się czuć bezpiecznie. Dom to miejsce relaksu, czas spędzany z rodziną, miejsce zabawy Twoich dzieci.  Dlatego warto się o niego zatroszczyć.

Jeśli masz własną firmę i  zależy Ci na profesjonalnym jej zabezpieczeniu, sprawdź naszą ofertę!  Zadbamy o Twój spokojny sen!

Przedmiot ubezpieczenia dla klientów indywidualnych to m.in:

 • mieszkanie
 • dom jednorodzinny
 • dom w budowie
 • domek letniskowy
 • koszty leczenia psów i kotów domowych

Dla firm przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • budynki i budowle
 • środki obrotowe (towary, materiały, wyroby)
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze
 • mienie przejęte do wykonania usługi lub sprzedaży komisowej

Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe m.in. wskutek:

 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku
 • ognia
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • huraganu lub powodzi
 • gradu
 • obsunięcia się ziemi
 • wydostania się wody z urządzeń wodociągowych

Za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia wysokość zniżki sięga 50%