Ubezpieczenia domów i mieszkań

 • ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych: zalania, ognia przepięcia instalacji elektrycznej, a także włamania, kradzieży i wandalizmu;
 • Twoja nieruchomość chroniona jest również przed złowieszczymi siłami natury: powodzią, huraganem, gradobiciem, uderzeniem pioruna, itp.;
 • dodatkowo w skład pakietu mającego ubezpieczać nieruchomość, wchodzi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroniące Ciebie i zamieszkujących z Tobą bliskich przed koniecznością pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez Ciebie osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada, stłuczenie szyby sąsiada przez Twoje dziecko);
 • zakres ubezpieczenia mienia obejmuje:
  ~ mury;
  ~ stałe elementy;
  ~ ruchomości domowe;
  ~ obiekty małej architektury;
  ~ garaże i pomieszczenia przynależne;
  ~ przedmioty szklane i szyby od stłuczenia.