Ubezpieczenia majątkowe dla firm

 • ubezpieczenie to jest dobrowolne;
 • zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:
  ~ budynki i lokale;
  ~ maszyny;
  ~ wyposażenie;
  ~ środki obrotowe;
  ~ rzeczy osób trzecich,
  ~ rzeczy pracowników.
 • w zależności od wybranej opcji i firmy, ubezpieczenie mienia będzie chroniło Twoją firmę między innymi od:
  ~ ognia i różnych zdarzeń losowych;
  ~ włamania i kradzieży;