Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

  • OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym;
  • każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu zobligowany jest do zawarcia niniejszego ubezpieczenia (nawet jeśli pojazd jest niesprawny i nie użytkowany);
  • brak ubezpieczenia OC może skutkować nałożeniem wysokiej kary pieniężnej (przy samochodach osobowych, nawet do 3 tysięcy złotych) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
  • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma na celu pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem, wsiadania i wysiadania z niego, zatrzymywania się i postoju oraz podczas załadunku i rozładowywania pojazdów;
  • zakres ubezpieczenia OC reguluje Ustawa, przez co jest identyczny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym;
  • ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy i jeśli nie zostanie wypowiedziane najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu odpowiedzialności, a zostało opłacone w całości, wznowi się na kolejny rok w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym;
  • w związku ze zmianą Ustawy z dnia 11.02.2012 roku, ubezpieczenie automatycznie wznowione można wypowiedzieć w każdej chwili, po wcześniejszym zawarciu ubezpieczenia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zgłoś się do nas!
Znajdziemy Ci najtańszą ofertę na rynku i pomożemy dopełnić wszelkich formalności związanych z wypowiedzeniem.