Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

  • NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym na okres 12 miesięcy;
  • ochroną ubezpieczeniową objęte jest zużycie i zdrowie pasażerów i kierowcy auta;
    przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku podczas kierowania pojazdem, wsiadania i wysiadania z niego itp., którego skutkiem są uszkodzenia ciała , rozstrój zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy lub pasażerów);
  • wysokość wypłaconego odszkodowania uzależniona jest od procentowego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia.