Services Categories Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych: zalania, ognia przepięcia instalacji elektrycznej, a także włamania, kradzieży i wandalizmu